Kácení jasanu v zahradě Kinské

posted in: Hrachor | 0

Při jarních povodních v roce 2011, došlo v pražských parcích ke kalamitním situacím s padajícími podmáčenými stromy.

Tento Jasan byl ten největší určený k pokácení v zahradě Kinské.

Musel být rozebrán postupným kácením, aby nebyla poškozena okolní vegetace.

Při závěrečném kácení kmene bylo nutno ten, zabezpečit ocelovým lanem, jak je z fotky zřejmé. Hrozilo jinak že z prudkého svahu by se mohl kmen octnout rázem snad až na náměstí ,,u růžového tanku¨.

Z videa je patrné že ještě hluboko pode mnou, ale ještě stále na témže stromě zrovna pracuje kolega. Výhled na Prahu impozantní.

kácení velejasanu kinskákácení velejasanu Kinská 3kácení velejasanu Kinská Davidjasan kinská drát