Kácení jasanu v zahradě Kinské

Při jarních povodních v roce 2011, došlo v pražských parcích ke kalamitním situacím s padajícími podmáčenými stromy.

Tento Jasan byl ten největší určený k pokácení v zahradě Kinské.

Musel být rozebrán postupným kácením, aby nebyla poškozena okolní vegetace.

Při závěrečném kácení kmene bylo nutno ten, zabezpečit ocelovým lanem, jak je z fotky zřejmé. Hrozilo jinak že z prudkého svahu by se mohl kmen octnout rázem snad až na náměstí ,,u růžového tanku¨.

Z videa je patrné že ještě hluboko pode mnou, ale ještě stále na témže stromě zrovna pracuje kolega. Výhled na Prahu impozantní.