Realizuji péči o stromy a keře

  • ošetřování stromů – různé druhy řezů
  • kácení stromů (pomocí stromolezecké nebo
manipulační techniky)
  • bezpečnostní vázání korun stromů
  • možnost zaříznutí pařezů pod úrovní terénu
  • údržbu keřů, živých plotů, likvidace náletových dřevin 
a keřů
  • zajišťuji likvidaci větví
  • řez ovocných stromů

Na kácení stromu obvodu většího než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zení) je třeba mít povolení ke kácení od odboru životního prostředí místního úřadu.
Jsem pojištěn proti případným škodám do výše 2 milionů.