Rizikové kácení stromů

02

Nejčastěji provádím postupné kácení stromů stromolezeckou technikou v místech, kde hrozí poškození majetku. Strom se kácí postupně od vrchu.

Zde ukázka postupného kácení nemocného smrku v zahrádkářské kolonii: