Ukázka kácení rozsochatého ořechu ze země na omezeném prostoru za pomoci kadek

Majitel rozměrného ořechu, na dvorku menšího stavení, si přál porazit strom pokud možno z plošiny či stromolezeckou technikou. Když jsem přišel ohodnotit zakázku, tak jsem na místě zjisti,l že by bylo výrazně snažší pokácet strom přímo ze země. Ovšem za předpokladu, že strom bude dobře směrován, že bude ve směru budoucího pádu tažen dostatečnou silou. S pomocí kotevního bodu umístěného ve směru pádu a kladky. Při dobrém směrování a odhadu se vše podařilo na decimetry přesně.

Postup:

Kmen byl řezán v co nejvyšší možné výšce, čímž se významě zkrátila délka padajícího stromu. Vzhledem k tomu, že strom byl rozsochatý, s nevyváženou korunou, bylo jisté riziko, že se při dopadu kmen přetočí a kmenové větve zasáhnou vedlejší dům. Pokusil jsem se tomu předejít naříznutím kmenových větví, které se rázem dopadu zlomily a strom si jakoby lehnul. Aby nebyla výrazně  poškozena plodící broskev v místě dopadu, stáhli jsme ji smyčkou lana.

Cena (2016):

Při kácení za pomoci plošiny by u tohoto stromu byla cena zhruba 5000 až 6500 Kč. Při kácení stromolezeckou technikou byla cena 4500 Kč. Takto se mi podařilo srazit strom i cenu na 1800 Kč. Naporcování hlavní části kmene na 40 cm kusy velkou pilou a seřezání pařezu stálo dalších 700 Kč.

Povolení:

Ořech je brán jako ovocný strom a není na něj třeba míti povolení.